Fundir

Fundir starfsmanna

Kennarar skólans njóta mikils sjálfstæðis í tilhögun og útfærslu á kennslu sinni. Stefna skólans er að hver kennari njóti hæfileika sinna og sníði kennsluna að styrkleikum sínum og áherslum. Á hinn bóginn þurfa allir að vinna innan ramma skólasamfélagsins, vinnutímaramma, laga og aðalnámskrár. Samstarfsfundir árganga og fagstjóra eru því haldnir reglulega, minnst einu sinni í mánuði, stundum í tenglsum við kennarafundi sem haldnir eru fyrsta miðvikudag í mánuði sé því við komið og eru kl. 14:15-16:00 .Þessir tímar eru nýttir til fagfunda, almennra kennarafunda, starfsmannafunda, umsjónarkennarafunda, sérgreinakennarafunda og árgangafunda. Fastir fundir skólastjóra og árganga- og fagstjóra er einn miðvikudag í mánuði kl 14:15-15:00.

Á skólaárinu verða eftirfarandi þættir endurskoðaðir og verður afurðin kynnt kennurum og öðru starfsfólki skólans eftir eðli áætlananna. Í stað þess að vera með nákvæmlega dagsetta fundaáætlun verður tilgreint í hvaða mánuði skólaársins viðkomandi þáttur verður lagður fram til samþykkis á kennara/starfsmannafundi:  

 

Október:

Móttaka nýrra starfsmanna

Námsvísar og kennsluáætlanir byggðar á grunnþáttum; nýjir starfshættir.

 

Nóvember:

Endurskoðun á sýn og stefnu skólans.

Starfsáætlun nemendafélagsins

Samskipti heimlis og skóla

Foreldrafélag, hlutverk og starfsáætlun

 

Janúar

Heilsueflandi skóli, áætlun um innleiðingu.

Áfengis og fíknivarnir – áætlunargerð

Febrúar

 

Mars

Öryggisáætlun endurskoðun.

Móttaka nýrra nemenda endurskoðuð.

 

Apríl

Kennslufræðileg stefna skólans verður endurskoðuð og kynnt.

Viðmið um fjölbreytta kennsluhætti og námsmat tekið í gagnið.

Innleiðing á K3 – Mentor – lýkur 2017-2020

 

Maí/júní

Fastmóta stefnu um gerð áætlana og námsvísa

Kennarafundir

Einu sinni í mánuði boðar skólastjóri til sameiginlegra funda allra kennara skólans. Auk kennarafunda eru þá einnig árganga- og fagfundir. Á þessum fundum ræða kennarar starfið framundan, sameiginleg verkefni, kjósa í nefndir, undirbúa samvinnu og gera annað það sem þurfa þykir skólastarfinu til heilla. Minni / eða auka kennarafundir eru haldnir ef þess þarf.

 

Viðvera á miðvikudögum

  1. Miðvikudagur í mánuði : Sameiginlegir kennarafundir og árgangafundir.
  2. Miðvikudagur í mánuði : Almenn undirbúningsvinna.

Fundur með árganga- og fagstjórum. Fundur í öryggisnefnd 1).

Hreyfing á sal ☺.

  1. Miðvikudagur í mánuði : Almenn undirbúningsvinna. Árgangafundir í fjarfundabúnaði (14:15, 14:40 og 15.00). Sérkennsluráðgjöf.
  2. Miðvikudagur í mánuði : Almenn undirbúningsvinna. Árgangafundir. Unnið í heimasíðum bekkja.Nemendaverndaráðsfundur.  Sjálfsmat.

Hreyfing á sal ☺ 4)

  1. Miðvikudagur í mánuði : Almenn undirbúningsvinna.Tilfallandi fundir.

1) Fundað í öllum deildum. Öryggisráð í Patreksskóla og deildarstjórar stýra vinnu í sínum deildum.

2) Árgangastjórar skipuleggja fjarfundi og láta viðkomandi kennara vita.

3) Þá geta kennarar hitt Helgu eða hringt og fengið sérkennsluráðgjöf og aðstoð við einstaklingsnámskrár fyrir nemendur.

4) Hreyfing á sal er til gamans gert og eru allir hvattir til að taka þátt og gera hópeflisæfingar.

Starfsmannafundir

Hér fyrir neðan er að finna yfirlit helstu viðfangsefna sem ýmist eru tekin fyrir á starfsmannafundum ásamt hefðbundnum fundarefnum og málefnum líðandi stundar. Fyrir neðan er ítarleg áætlun um dagsetningar fundanna og eðli þeirra.

2018 – 2019

Mán/dags      Fundartegund            Gestir            Tími    Staðs._______

Ágúst 15    * Kennaraf.           Starfsf.        14 – 15         Patr.sk

——- 15    * Starfsf.                St.f./sk.lið  10 – 11           Patr.sk

Sept. 12    * Kennaraf.          Starfsf.     14:15-15               Patr.sk

— miðv.d * Árg.fundir          Kennarar 14:30-15:30             Patr.sk

Okt. 3         * Kennaraf.       Starfsf.     14:15-15               Patr.sk

—-   3    * Starfsf.                St.f./sk.lið  10 – 11           Patr.sk

— miðv.d * Árg.fundir          Kennarar 14:30-15:30             Patr.sk

Nóv. 14      * Kennaraf.           Starfsf.     14:15-15               Patr.sk

— miðv.d * Árg.fundir          Kennarar 14:30-15:30             Patr.sk

Nóv. 16      * Skólaráðsf.          Skólaráð 17 – 18                  Patr.sk

Des. 5         * Kennarf.             Starfsf.     14:15-15           Patr.sk

— miðv.d * Árg.fundir          Kennarar 14:30-15:30             Patr.sk

Jan. 3          * Kennarf.             Starfsf.     14 – 15                  Patr.sk

—-  3     * Starfsf.                St.f./sk.lið  10 – 11           Patr.sk

— miðv.d * Árg.fundir          Kennarar 14:30-15:30              Patr.sk

Feb. 6            * Kennaraf.    Starfsf.     14:15-15               Patr.sk

— miðv.d * Árg.fundir           Kennarar 14:30-15:30             Patr.sk

Mars 6       * Kennaraf.                Starfsf. 14:15-15                  Patr.sk

—-   18 * Starfsf.                St.f./sk.lið  10 – 11           Patr.sk

— miðv.d * Árg.fundir          Kennarar 14:30-15:30             Patr.sk

Mars 7       * Skólaráðsf.         Skólaráð 17 – 18                Patr.sk

Apr. 3         * Kennaraf.           Starfsf.     14:15-15                  Patr.sk

— miðv.d * Árg.fundir          Kennarar 14:30-15:30             Patr.sk

Maí 6          * Kennaraf.           Starfsf.     15:15-15               Patr.sk

—  6    * Starfsf.            St.f./sk.lið      10 – 11            Patr.sk

Maí 15       * Skólaráðsf.         Skólaráð 17 – 18                  Patr.sk

Júní 3          * Kennaraf.           Starfsf.     10 – 11                  Patr.sk

Skipulagsdagar

Sérstakir starfsdagar kennara á starfstíma skólans eru 5 og skulu ákveðnir af skólastjóra í samráði við kennara og með hliðsjón af kjarasamningum. Starfsdögunum er dreift yfir skólaárið. Á þessum dögum er stefnt að því að halda námskeið fyrir starfsfólk í samræmi við símenntunaráætlun skólans.  Reynt er að samræma starfsdaga hjá leik- og grunnskóla Vesturbyggðar.

Starfsdagar kennara utan starfstíma nemenda eru 8 og hefur sú venja skapast að hafa fimm daga fyrir skólasetningu og þrjá daga eftir skólaslit. Á þessum dögum er unnið við stundaskrár, bókapantanir, frágang og skipulag og oftast eru námskeið á þessum tíma. Flestir starfsdaganna eru sameiginlegir fyrir allar deildir og haldnir í Patreksskóla.

október 2018