Læsistefna

Árið 2015 vann starfsfólk Patreksskóla ítarlega læsistefnu fyrir skólann og er starfað eftir henni.
Markmið skólans er að nemendur sýni ásættanlegar framfarir á milli ára og er það markmið skólaársins 2018 til 2019 sem áður fyrr.
Enn fremur hefur verið sett fram sameiginleg læsisstefna leik- og grunnskólanna í sveitarfélaginu og þar hefur enn fremur verið sett marmið um að nemendur Vesturbyggðar verði ekki meira en +/- 10% frá lesfimiviðmiðum MMS og verði árið 2021 – og er það jafnframt markmið Patreksskóla.

Læsistefna Patreksskóla verður endurskoðuð haustið 2021.

Lesferill: Niðurstöður á síðasta ári sýndu lang flestir nemendur ásættanlegar framfarir á milli mælinga.
Markmið þessa árs. Markmið skólans er að fjölga nemendum sem ná 90%, 50% og 25% viðmiðum. Fyrsta markmið er að allir árgangar nái 90% viðmiðum. Skólinn mun beita viðurkenndum aðferðum við að ná fram þeim markmiðum.

Yfirlit um kannanir og skimanir
Yfirlit um kannanir og skimanir er að finna í sameiginlegri læsisstefnu Vesturbyggðar.