Miðlun upplýsinga

Heimasíða Patreksskóla.

www.patreksskoli.is

Skólinn heldur úti heimasíðu þar sem upplýsingar um daglegt starf og stefnumótun skólans eru aðgengilegar. Skólastjóri hefur umsjón með síðunni en allir starfsmenn koma að gerð síðunnar með því að setja inn fréttir og fylgjast með því að nauðsynlegar upplýsingar séu þar til staðar. Meðal efnis á heimasíðunni eru fréttir af skólastarfinu, skólavísir, ársskýrsla, ýmsir tenglar, mötuneyti nemenda, kennsluáætlanir, ýmis eyðublöð og myndir úr starfi skólans.

Upplýsingamiðlun

Facebókarsíða skólans er notuð sem fréttamiðill og/eða auglýsingamiðill.

Allar greiningar og sálfræðiskýrslur eru geymdar í einu eintaki hjá fagstjóra í sérkennslu og það er ekki heimilt að ljósrita slíkar upplýsingar nema með leyfi og vitund hans. Foreldrar geta alltaf haft samband til að fá aðgang að þeim gögnum sem til eru um barn þeirra. Kennarar hafa samband við fagstjóra sérkennslu þegar þá vantar upplýsingar úr skýrslum og greiningum.

Starfsmenn gæta sérstakrar aðgæslu í vinnu með viðkvæm gögn s.s. prófúrlausnir, yfirlit um einkunnir eða skólasókn. Það er skýr regla að slík gögn mega ekki undir neinum kringumstæðum liggja á glámbekk. Kennarar og aðrir starfsmenn hafa aðgang að læstum hirslum til að varðveita trúnaðargögn sem þeir hafa umsjón með. Einnig er brýnt fyrir kennurum að þeir hleypi ekki nemendum inn á vinnusvæði kennara.

Mentor og skólaskráningarkerfi

Allir kennarar hafa aðgang að skólaskráningarkerfinu Mentor og er skylt að setja þar inn ýmsar upplýsingar. Nemendur og foreldrar hafa síðan aðgang að þessum upplýsingum með aðgangsorðum sínum. Kerfið er notað til að halda utan um upplýsingar sem varða nám og gengi nemandans á meðan hann er í Patreksskóla og tryggja örugg samskipti milli skóla og heimilis.

Kennarar og allir aðrir starfsmenn skólans eru bundnir þagnareiði um það sem fram fer í skólanum og snertir einkamál nemenda og foreldra þeirra. Starfsmönnum ber að gæta þess að fara varfærnislega með trúnaðargögn, s.s. skýrslur um nemendur, útprentanir úr dagbók nemenda í Mentor, prófúrlausnir og einkunnir, þannig að þær upplýsingar lendi ekki í röngum höndum.

Mentor

Mentor.is upplýsingakerfið er notað til að halda utan um alla skráningu í skólanum. Þar er að finna allar upplýsingar um nemendur og ástundun og stöðu þeirra í námi. Foreldrar hafa aðgang að Mentor með aðgangsorði og geta þar fylgst með námi barna sinna. Þar inni eru einnig kennsluáætlanir / lotur einstakra námsgreina og vikuáætlanir bekkjanna. Auk þessa má einnig skoða þar skóladagatal og ýmsar fréttir úr skólastarfinu. Við síðustu uppfærslu á Mentor var ýmsum nýjum fídusum bætt við s.s. lotum, námsviðmiðum og fleira er tengist verkefnum og nýrri aðalnámskrá.

Upplýsingar á Mentor eru einnig aðgengilegar á ensku og pólsku fyrir nemendur með íslensku sem annað tungumál.

 

Heimasíða skólans er www.patreksskóli.is . Þar eru ýmsar upplýsingar varðandi skólastarfið, nemenda og starfsmannalisti og fréttir úr skólalífinu, svo eitthvað sé talið. Kennarar fá aðgangsorð hjá skólastjórum eða tölvuumsjónarmanni. Umsjónarkennarar sjá um heimasíðu sinna bekkja og setja þar inn fréttir af bekkjarstarfinu.

Mentor.is er vefkerfi sem gerir foreldrum og kennurum  kleift að nálgast upplýsingar um skólagöngu nemenda og framvindu í námi.  Allar skráningar varðandi skólastarfið fara fram í Mentor. Þar hafa forráðamenn og nemendur aðgang að ástundun og heimavinnuáætlun o.fl. Leiðsagnarmatið fer einnig fram í gegnum Mentor.

Fréttabréf

Umsjónarkennarar senda út vikulegt rafrænt fréttabréf í  gegnum Mentor á föstudögum .  Þar er sagt frá helstu viðburðum í bekkjarstarfinu og tilkynningum komið á framfæri.