Skólinn

Hagnýtar upplýsingar um skólann

Patreksskóli, Aðalstræti 53, 450 Patreksfirði

Sími: 450-2320

Skólastjóri: Ásdís Snót Guðmundsdóttir sími 450-2321

Netfang: asdissnot@vesturbyggd.is

Heimasíða: https://patreksskoli.is

Starfsmenn

 

Eftirtaldir starfsmenn starfa í Patreksskóla skólaárið 2020- 2021:                                                                                                                                                        Opnunartími

Skólinn er opin frá kl. 7.50-15.30 alla virka daga.

Leiksóladeildin er opin frá kl. 7:45 – 16:15 alla virka daga.

Frístund er opin alla daga frá kl. 13:15 – 16:00. Frístundin fylgi

Forfallatilkynningum er hægt að koma á framfæri í síma 450 2320, í gegnum Mentor eða með tölvupósti til umsjónarkennara/skólastjóra.

Leyfi frá skóla: Skammtímaleyfi (1-2 dagar) skulu tilkynnt umsjónarkennara. Beiðnir um lengri leyfi þarf að sækja um formlega með því að fylla út rafrænt eyðublað.

 

Það er á ábyrgð foreldra/forráðamanna að sjá til þess að nemendur vinni upp það sem þeir missa af í lengra leyfi.

Skólastjóri

Samkvæmt lögum er skólastjóri forstöðumaður stofnunarinnar og ber ábyrgð á rekstri hennar í umboði sveitarstjórnar. Í 7. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008 er starfslýsing skólastjóra á þennan veg:

Við grunnskóla skal vera skólastjóri sem er forstöðumaður grunnskóla, stjórnar honum og veitir faglega forystu og ber ábyrgð á starfi skólans gagnvart sveitarstjórn. Skólastjóri stuðlar að samstarfi allra aðila skólasamfélagsins. Skólastjóri boðar til kennarafunda svo oft sem ástæða þykir á starfstíma grunnskóla. Kennarafundi skulu sækja kennarar og aðrir sérfræðingar skólans. Skólastjóri boðar til starfsmannafundar svo oft sem þurfa þykir. Skólastjóri gerir tillögur til sveitarstjórnar um fyrirkomulag stjórnunar í grunnskóla með tilliti til þarfa viðkomandi skóla. Skólastjóri ákveður verksvið annarra stjórnenda skólans og skal einn þeirra vera staðgengill skólastjóra.

Fræðslunefnd
Fræðslunefnd sem sér m.a. um að öll skólaskyld börn í Vesturbyggð njóti lögboðinnar fræðslu, skal fylgjast með starfstíma skóla og framkvæmd náms og kennslu. Grunnskóli, leikskóli og tónlistarskóli heyra undir fræðslunefnd.

Fræðslunefnd Vesturbyggðar er pólitískt kjörin nefnd sem kemur að stefnumótun og ákvarðatöku í málefnum skólans. Þar sitja pólitískt kjörnir fulltrúar ásamt skólastjóra, fulltrúa kennara og foreldra. Fræðslunefndin hittist reglulega á starfstíma skólans. Formaður fræðslunefndar er Gerður Björk Sveinsdóttir.

Í henni sitja fulltrúar skipaðir af bæjarstjórn. Þegar fjallað er um skólamál sitja fundi hennar auk skipaðra fulltrúa, skólastjóri, fulltrúar kennara og foreldra.

Fræðslunefndarfulltrúar Patreksskóla: Áslaug Traustadóttir og til vara er Eyþór Ernir Oddsson