Nemendaráð

Nemendaráð

Nemendaráð Patreksskóla starfar skv. 10.gr. laga um grunnskóla.

Við grunnskóla skal starfa nemendafélag og er skólastjóri ábyrgur fyrir stofnun þess. Nemendafélag vinnur m.a. að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum nemenda og skal skólastjóri sjá til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum. Markmið nemendafélagsins í skólanum er að þar geti nemendur unnið að félagshagsmuna- og velferðarmálum nemenda og:

  • Þroskist félagslega
  • Verði hæfari að lifa og starfa í lýðræðisþjóðfélagi
  • Geti tjáð skoðanir sínar með eðlilegum hætti og unnið með öðrum að þroskandi viðfangsefnum.

Kosningar:
Í stjórn nemendafélagsins eru kosnir nemendur í 6. – 10. bekk, einn úr hverjum bekk. Stjórnin lætur nemendur fylgjast með hvað er verið að gera og hvað er framundan, t.d. með því að setja fundargerðir inn á heimasíðu skólans eða með heimsóknum í bekki. Stjórnin tekur einnig við hugmyndum og/eða athugasemdum vegna starfseminnar. Stjórnin kýs sér formann á fyrsta fundi ár hvert, en skiptir að öðru leyti með sér verkum, s.s. kýs ritara. Fundargerð skal rituð á hverjum fundi.

Stjórnin getur komið með tillögu um fulltrúa nemenda í Skólaráð skólans.
Umsjónarmaður nemendafélagsins kemur úr röðum starfsfólks skólans. Hans hlutverk er að halda utan um starfsemina, stjórna fundum, skipuleggja viðburði, kenna fundarsköp og lýðræðisleg vinnubrögð.